TRAMITACIÓ

Sanitat:

  • Inscripcions, renovacions.. al Registre Municipal d’Establiments d’Alimentació dels diferents Ajuntament.
  • Inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i productes alimentaris de Catalunya.
  • Tràmits per a l’obtenció del Certificat de Formació en matèria de manipulació d’aliments.

Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector flequer.

Artesania alimentària:

  • Sol.licitud, modificació o baixa del carnet d’artesà alimentari.
  • Sol.licitud del Diploma de Mestre Artesà alimentari.
  • Sol.licitud d’Empresa Artesanal Alimentària.

Altres:

  • Tràmits per aconseguir la qualificació de Comerç Centenari.
  • Tràmits per als Premis de Comerç Ciutat de Lleida.