INFORMACIÓ

Informar de forma puntual i contínua de tot el que està relacionat amb el sector del pa:

  • Informació de les novetats legislatives.
  • Informació de les subvencions convocades per les diferents administracions.
  • Informació de fires i concursos relacionats amb el sector.
  • Informació de cursos,  jornades informatives ….