Assegurances

Agència de l’asseguradora REALE, especialitzada en assegurances per al sector Forner.

  • Assegurances per cobrir els riscos de l’empresa (Responsabilitat civil, transport de mercaderies, etc.) i el patrimoni empresarial (edifici, maquinària i reparació de maquinària, vehicles, existències, etc.)
  • Assegurances per a cobrir els riscos de l’empresari, tant personals (vida, salut, accidents…)  com del patrimoni particular  (llar, vehicles, etc.).
  • Assegurances per a cobrir els riscos dels treballadors (cobertures col·lectives de salut, vida, accidents i jubilació).
  • Assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil, que cobreix tant la RC d’explotació, productes i patronal, a un preu molt ajustat.