Àrea Laboral:

 • Altes d’empresa en la seguretat social 
 • Contractes de treball, assessorament sobre les diverses modalitats de contractes de treball adaptats a les particularitats de cada empresa.
 • Altes, variacions, i baixes de treballadors en la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social.
 • Confecció i càlcul de nòmines i llistat de costos dels treballadors.
 • Gestió de les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Gestió d’ajornaments en el pagament de les quotes a la seguretat social
 • Confecció dels models 111 i model 190 (impost de retencions persones físiques)
 • Partes d’accidents de tota classe de mútues.
 • Comunicacions als treballadors en relació amb les faltes i sancions…
 • Riscos Laborals.
 • Afiliacions i tramitacions d’expedients d’autònoms.
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball.

Totes les gestions laborals es porten a terme amb el suport d’un gabinet jurídic especialitzat en matèria laboral.

Representem a la patronal en la negociació del conveni col·lectiu del sector d’indústries de forners de les comarques de Lleida.